Skip to content
Home » Kutse andjate tunnustamine

Kutse andjate tunnustamine

tunnustatud kutse andja

Kutsekoda annab kvaliteedimärki välja selleks, et väärtustada kutse andmise tegevust ning motiveerida kutse andjaid kutsealase tegevuse arendamisel.

Kvaliteedimärgiga tõstame esile neid, kelle tegevust valitud kategoorias saab seada eeskujuks. Läbi tunnustamise saame jagada ka kutse andjate parimaid kogemusi ning tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust, kvaliteeti ja mainet.

Kutsekoda algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni 2016. aastal. Igal aastal valitakse tunnustamisel välja erinev aspekt kutse andmise protsessis.

Tunnustatud organisatsioonid saavad kutse andja kvaliteedimärki kasutada oma kodulehel ning muudes materjalides.

Tunnustuse saajad

2021 – “Digipööraja”

 • Autokutseõppe Liit
 • Eesti Ehitusinseneride Liit
 • Eesti Karjäärinõustajate Ühing
 • Eesti Turvaettevõtete Liit
 • Haridus- ja Noorteamet
 • Tallinna Ülikool
Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärk

2019 – “Eeskujulik hindamise korraldaja”

 • Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus
 • Eesti Noorsootöö Keskus
 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 • Eesti Spaaliit
 • Eesti Turvaettevõtete Liit
 • Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
 • Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus

2018 – “Silmapaistev kutsetunnistuse populariseerija”

 • Eesti Ehitusinseneride Liit
 • Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
 • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda
 • Eesti Noorsootöö Keskus
 • Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
 • Eesti Turvaettevõtete Liit

2017 – “Selgesõnaline teejuht kutse taotlejale”

 • Eesti Eripedagoogide Liit
 • Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
 • Eesti Kaupmeeste Liit
 • Eesti Noorsootöö Keskus
 • Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE
 • Eesti Planeerijate Ühing
 • Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Eesti Tervisedenduse Ühing
 • Eesti Turvaettevõtete Liit
 • Eesti Õpetajate Liit
 • Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
 • MTÜ Eesti Pottsepad
 • OÜ Puhastusekspert
 • SA Eesti Vabaõhumuuseum

2016 – “Taotlejasõbralik info jagaja”

 • Eesti Folkloorinõukogu
 • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda
 • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
 • Eesti Mehaanikainseneride Liit
 • Eesti Noorsootöö Keskus
 • Eesti Põllumeeste Keskliit
 • Eesti Raamatupidajate Kogu
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Eesti Soojustehnikainseneride Selts
 • Eesti Tehnikahariduskeskus
 • OÜ Puhastusekspert
Top
Skip to content