Skip to content
Home » Archives for 2015 » Page 3

2015

TTÜ ja Eesti Kvaliteediühing alustavad septembris taas kvaliteedijuhi pädevuskoolitusega

Pädevuskoolitus annab vajalikud teadmised kutseeksami sooritamiseks, andes ülevaate kõikidest kvaliteedispetsialisti (tase 6) ja kvaliteedijuhi (tase 7) kutsestandardis nõutavatest kompetentsidest ja vajalikest teadmistest. Kutseeksami saab teha lihtsustatud korras, kui sellele eelneva nelja aasta jooksul on sooritatud kvaliteedijuhi pädevuseksam. Lihtsustatud kord tähendab, et kutseeksamil ei pea tegema teooria osa kirjalikku eksamit ning eksam toimub töö- ja õpimapi ning vestluse alusel.

Skip to content