Skip to content
Home » Toimus metsanduse ja puidutööstuse eksperdikogu esimene koosolek

Toimus metsanduse ja puidutööstuse eksperdikogu esimene koosolek

Toimus metsanduse ja puidutööstuse eksperdikogu esimene koosolek

Kolmapäeval, 01. juulil toimus Kutsekojas metsanduse ja puidutööstuse valdkonna eksperdikogu esimene koosolek.

Eksperdikogusse kuuluvad valdkonna asjatundjad ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist. Eksperdikogu liikete koostöö tulemusena peaks aasta lõpuks valmima ülevaade metsanduse ja puidutööstuse tööturu olukorrast ja trendidest, olemasolevast koolituspakkumisest ning tööjõu- ja oskuste vajadusest täna ja homme.

Eksperdikogu tööna hinnatakse üleilmsete tulevikutrendide mõju metsanduse ja puidutööstuse valdkonna arengutele ja oskuste vajadusele; hinnatakse milliste valdkonnas edukaks hakkamasaamiseks vajalike oskustega töötajaid vajab Eesti ühiskond lähiajal ja kümne aasta pärast; hinnatakse praegust valdkonna koolituspakkumist ja sõnastatakse tööturu koolitustellimus, kus tehakse ettepanekuid tegevusteks, mis toetaksid tööturu vajadustest lähtuvate oskuste õpetamist.

Valdkondlikud eksperdikogud on osa loodavast tööjõu- ja oskuste vajaduse seire ja prognoosisüsteemist OSKA. OSKA ülesanne on tagada, et Eesti inimeste teadmiste ja oskuste kujundamine vastaks paremini tööandjate ja ühiskonna vajadustele. OSKA raames luuakse valdkonna tööandjate, haridusekspertide ja avaliku halduse esindajate koostöö platvorm valdkonna koolituspakkumise jätkusuutlikuks suunamiseks. Kutseseadus sätestab OSKA süsteemi juhtimismudeli, sh koordinatsioonikogu ülesanded ja eksperdikogude loomise.

Täpsem info:

Eve Kitt

Kutsekoja metsanduse ja puidutööstuse eksperdikogu koordinaator

eve.kitt@kutsekoda.ee

Pildil: eksperdikogu liikmed


Skip to content