Skip to content
Home » OSKA nõunike kogu arutles tulevikutrendide teemal

OSKA nõunike kogu arutles tulevikutrendide teemal

9. septembril toimus Tallinnas OSKA nõunike kogu 3. koosolek. Seekord oli laual kaks teemat: valdkondliku tööturu koolitustellimuse ettepanekute esitusviis ning tulevikutrendid kui tööjõu- ja oskuste vajaduse suunajad.

Janno Järve (Centar) tutvustas tööversiooni peatükist „Soovitused ja ettepanekud valdkondlikus tööturu koolitustellimuses“ metoodika kirjelduse vormis. Arutlusteemana tõstatusid: ettepanekute ajavaade, regionaalsuse vaate olulisus, oht väljastada mitmeti mõistetavaid sõnumeid jpm. Arvati, et tegelik arusaamine teemade esitusviisi sobivusest kujuneb reaalset elu kajastava tekstimaterjali pinnalt. Seepärast otsustati keskenduda sellele teemale ka järgmisel koosolekul.

Kutsekoja nõunik Olav Aarna rääkis miks on tööjõu- ja oskuste vajaduse kirjeldamise eeldusena olulised tulevikutrendid ning tutvustas Kutsekojas tehtud eeltööd. Nõunikelt oodati tagasisidet tehtule. Raul Eamets (Tartu Ülikool): „Põhimõtteliselt on valitud suund ja raamistik õiged. Tänaste mõtetega täiendatult võiks tööversiooni saata laiemale arvamusliidrite ringile kommenteerimiseks ja täiendamiseks.“ Toimunud aktiivsest arutelust sai Kutsekoda tehtu täiendamiseks hulgaliselt häid mõtteid.

OSKA arendusjuhi Tiia Randma sõnul on OSKA süsteemi loomisel nõunike ettepanekutel ja kommentaaridel suur roll: „ Kutsekoda korraldab OSKA süsteemi loomist. Meie kogume ja koondame olemasoleva info, aga selle asjakohasust hindavad oma ala parimad Eestis. Nii ongi, et ka tegevuste algfaasis, OSKA metoodika väljatöötamisel, on meile abiks Eesti parimad asjatundjad.“

OSKA nõunike kogu eesmärk on nõustada Kutsekoda OSKA süsteemi metoodiliste arenduste juures. Nõunike kogusse kuuluvad tööjõu- ja hariduse temaatika asjatundjad ülikoolidest, uuringufirmadest, riigiasutustest ning erasektorist.

Skip to content