Skip to content
Home » Archives for 2012 » Page 3

2012

Valminud on Eesti kvalifikatsiooniraamistiku suhestamisaruanne

 Aruanne esitab laiaulatusliku ülevaate Eesti haridusmaastikust ning erinevatest kvalifikatsioonidest, mis on EKR-ga seotud; kirjeldab, kuidas toimus suhestamisprotsess ning kuidas on täidetud EQF-i nõuanderühma poolt kokku lepitud kvaliteedi kriteeriumid ja menetlused.

Kutsekoja nädala ülevaade

 Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 13 kutsestandardi töörühma ning 3 hindamisstandardi töörühma koosolekut. Lisaks toimub Metsanduse Kutsenõukogu koosolek ning kohtumine Soome kutseeksamite materjalide väljatöötamise ekspertidega.

Kutsekoda kuulutab välja tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

 Täpsema informatsiooni leiate . Valminud on järgmised kutsestandardite kavandid: Tuleohutusspetsialist, tase 5 Tuleohutusekspert, tase 6 Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 23. oktoobriks e-posti aadressile maire@kutsekoda.ee või postiaadressile… Loe edasi »Kutsekoda kuulutab välja tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoja nädala ülevaade

Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 10 kutsestandardite töörühma, 2 hindamisstandardite töörühma koosolekut ning kokku tuleb ka Kutsenõukogude Esimeeste Kogu.  

Keraamikud tutvuvad Ungaris sealse haridussüsteemi arengutega

Leonardo da Vinci projekti raames külastavad keraamikud ning 2 Kutsekoja esindajat 8.10-15.10 Ungari haridusasutusi, kus õpetatakse keraamikuid. Projekti eesmärgiks on saada rohkem informatsiooni erinevate õppemeetodite kohta keraamika valdkonnas ning vahetada kogemusi õpiväljundite hindamise osas.

Skip to content