Skip to content
Home » Archives for 2012 » Page 2

2012

Kutsekoja nädala ülevaade

 Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 14 kutsestandardite töörühma koosolekut ning 2 kutsenõukogu koosolekut. Lisaks toimub ECVET seminar Helsingis, kus arutatakse Põhja- ja Baltimaade olukorda kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi kasutuselevõtul.

Kutsekoja nädala ülevaade

Sellel nädalal toimub Kutsekoja töö raames 12 kutsestandardite töörühma, kaks kompetentsistandardite töörühma ning üks hindamisstandardi töörühma koosolek. Lisaks toimub kaks kutsenõukogu koosolekut ning toiduainetööstuse erialade võrgustikuseminaril tutvustatakse toiduainetööstuse kutsestandardite uuendamist. 

Kokkuvõte rahvusvahelisest konverentsist “Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks”

 22. oktoobril 2012 toimus Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel rahvusvaheline konverents „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“, mille eesmärgiks oli arutleda Eesti ja eeldatavasti ka mitmete teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kvalifikatsiooniraamistike rakendamisega seotud probleemide ja kitsaskohtade üle. Loe kokkuvõtet konverentsist!

Kutsekoja nädala ülevaade

Sellel nädalal toimuvad Kutsekoja töö raames 15 kutsestandardi töörühma ning 2 hindamisstandardi töörühma koosolekut. Lisaks toimub Kutsekoja nõukogu koosolek, seminar tööandjate liitude esindajatele ning esinemine tislerite võrgustikuseminaril Tartus.

Kutsekoda kuulutab välja elektroonikaseadmete koostaja, tase 2, elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

 Täpsema informatiooni leiate . Valminud on järgmised kutsestandardi kavandid: Põllumajandustöötaja, tase 3 Põllumajandustootja, tase 4 Karusloomakasvatusspetsialist, tase 5 Loomakasvatusspetsialist, tase 5 Taimekasvatusspetsialist, tase 5 Teie… Loe edasi »Kutsekoda kuulutab välja elektroonikaseadmete koostaja, tase 2, elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutsestandardi kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoja nädala ülevaade

Kutsekoja eestvedamisel toimub esmaspäeval rahvusvaheline konverents "Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks", lisaks toimub sellel nädalal üks kutsestandardi töörühma koosolek ning kohumine Horvaatia haridusametnikega.
Skip to content