Skip to content
Home » VÕTA koolitused kutse andjatele

VÕTA koolitused kutse andjatele

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA-t) saab rakendada kutse taotlemisel kutsestandardis kirjeldatud eeltingimuste täitmiseks või kompetentside tõendamisel. Kuigi VÕTA põhimõtteid kutse andmisel rakendatakse, vajavad arusaamised ja lähenemine ühtlustamist. Haridus- ja Teadusministeerium korraldab koolituste sarja, millega toetatakse kutse andjate VÕTA-alase kompetentsi suurendamist.

Koolitustega toetatakse eeskätt VÕTA üldpõhimõtete, VÕTA protsessi ning selle osapoolte rollide ja vastutuse mõistmist. Koolituste teemadeks on VÕTA põhimõtted, nõustamine ning hindamine kutse andmisel. Koolitusi viib läbi OÜ Kolm Talenti, koolitajad Inga Vau ja Einike Pilli, kellel on pikaajalised kogemused VÕTA valdkonna koolituste ja seminaride läbi viimisel ning kes olnud mitme VÕTA-alase juhendmaterjali (kaas)autoriteks.

Ootame kutse andjaid registreeruma kevadistele koolitustele:

– VÕTA põhimõtted kutse andmisel 9. mail 2017 Tartus (koolitaja Einike Pilli, toimumiskoht täpsustub) – palun registreeruge kuni 30. aprillini

– VÕTA põhimõtted kutse andmisel 9. mail 2017 Tallinnas (koolitaja Inga Vau, toimumiskoht täpsustub) – palun registreeruge kuni 30. aprillini  

– VÕTA nõustamine kutse andmisel 16. mail Tallinnas (koolitaja Inga Vau, toimumiskoht täpsustub) – palun registreeruge kuni 7. maini

Info sügisel toimuvate koolituste kohta edastame vähemalt kuu enne koolituste toimumist. Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ vahenditest ning need on osalejatele tasuta.

 Lisainfo: Liana Roos (+372 735 0242, liana.roos@hm.ee)

Skip to content