Skip to content
Home » Võlanõustajad said oluliselt uuendatud kutsestandardi

Võlanõustajad said oluliselt uuendatud kutsestandardi

Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu kinnitas võlanõustaja, tase 6 kutsestandardi, mille sisu on põhjalikult üle vaadatud ja uuendatud, sh on ümber kujundatud kompetentside struktuur.

Kutsestandardi uuendamisel on arvestatud sotsiaalministeeriumi eestvedamisel koostatud võlanõustaja koolitusprogrammi sisu.

Lisatud on majandamisnõustaja osakutse, mille loomise vajadust kinnitasid kõik seotud osapooled. Majandamisnõustaja osakutse on suunatud eelkõige tööks võlgade ennetamiseks.

Kutsestandardis ei ole enam võlanõustaja assistendi osakutset, mille järele vajadus tööturul puudus.

Varasemalt eraldiseisev enesearenguga seotud kompetents on kirjeldatud üldoskusena.
Ennetus- ja teavitustöö kompetents on muudetud valitavaks.

Valitavate kompetentside “Koolitamine, juhtimine ja juhendamine” kirjeldustena on kasutatud universaalseid ülekantavaid kompetentsikirjeldusi.

Kohustuslike kompetentsidena on lisaks välja toodud nõustamine kohtu- ja täitemenetluste korral ning maksejõuetusmenetluse algatamisel.

Usaldusisikuks olemise valitavat kompetentsi enam ei ole, sest tegelikus tööelus seda sellisel kujul ei kasutata. Samuti ei ole eraldi teenuse arendamise kompetentsi, sest see ei vasta lävenditasemele.

Kutsestandard kehtib 3. maini 2027.

Skip to content