Skip to content
Home » Valminud on UNILO projekti kolmas uudiskiri – õpiväljundipõhise lähenemise toetamine jätkub!

Valminud on UNILO projekti kolmas uudiskiri – õpiväljundipõhise lähenemise toetamine jätkub!

            

UNILO projekti raames valmis kolmas uudiskiri, mida saate lugeda SIIT. Uudiskiri ilmub iga kahe kuu tagant.

Vt. ka esimest uudiskirja SIIT ja teist uudiskirja SIIT.

UNILO on kahe aastane Euroopa Liidu projekt, kestvusega märtsist 2010 kuni veebruarini 2012, väljundipõhise õppe edendamiseks Euroopa kõrgkoolides. Projekti raames uuritakse välja ja tehakse kokkuvõte hetkeolukorrast üle Euroopa, selgitades välja edulood ja esilekerkinud takistused. Kõrgkoolidele töötatakse välja abivahendid, mis aitavad tutvustada ja rakendada väljundipõhist õpet ning luuakse koostöövõrgustik, et väljundipõhine lähenemine jääks püsima pikaks ajaks. Projekti sihtgrupiks on eelkõige kõrgkoolide karjäärikeskused, aga ka üliõpilased, õppejõud ja teised töötajad.

Projektis osalevad järgmised riigid: Eesti, Hispaania, Itaalia, Küpros, Poola, Portugal, Saksamaa, Ungari ja Ühendkuningriigid.

UNILO-l on valmimas veebipõhine suhtluskeskkond, mis on mõeldud kõigile osapooltele Euroopa kõrgkoolides. Keskkond on loodud, kasutades wordpress keskkonda, et lihtsustada teabevahetust erinevatel teabekandjatel, võimaldades vahetada teabeallikaid, parimaid praktikaid, infot eesseisvatest sündmustest ja nende tulemustest, uusimaid väljaandeid jms. Platvorm on kättesaadav aadressil communityunilo.eu ja viite sellele leiab ka projekti veebilehelt www.unilo.eu. Ametlikult käivitub veebikeskkond jaanuaris 2012.

Skip to content