Skip to content
Home » Väikelaevaehituse Liit sai kutsete andmise õiguse

Väikelaevaehituse Liit sai kutsete andmise õiguse

      

SA Kutsekoda juures koos käiv Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu andis Eesti Väikelaevaehituse Liidule (EVL) õiguse väikelaevaehitaja kutseala kutsete andmiseks. Et liidu üks põhieesmärke on propageerida laevaehituse õpet ning osaleda riiklike õppekavade ja kutsekvalifikatsiooni nõuete ning -standardite väljatöötamisel ja arendamisel, on kutsete andmise õiguse omistamine liidule igati loomulik samm. 

          

„Väikelaevaehituse valdkonna ettevõtetes on nõudmised oskustööjõu kvalifikatsoonile järjest kasvanud. Sektori areng on maailmas olnud kiire ning Eesti tööjõud peab nende arengutega sammu pidama,“ selgitas EVLi juhatuse liige Merle Muru.

Just sel põhjusel uuendati 2010. aastal väikelaevaehitaja kutsestandardeid, mis tänavu aasta alguses kinnitati. Kutsestandardid töötas SA Kutsekoda välja just koostöös Eesti Väikelaevaehituse Liiduga. Uued standardid lähtuvad laevaehitajate reaalsetest vajadustest ning aitavad õppeasutustel professionaalseid ehitajaid paremini ette valmistada.

                 

Merle Muru sõnul annab väikelaevaehitaja kutsealade kutsete andmise õigus liidule võimaluse realiseerida oma põhikirjajärgset tegevust – hoida ja edendada väikelaevaehituse traditsioone ja propageerida väikelaevaehituse kutse- ja tasemeõpet. „Väikelaevaehitaja kutsetunnistusega töötaja on konkurentsivõimeline. Ettevõttel on kutsetunnistusega töötajat kasulikum palgata, sest kindlus, et töötajal on olemas vajalikud oskused, on olemas,“ sõnas Muru.

              

Väikelaevaehitaja kutsete andmisega seoses on koostatud kolmeaastane tegevuskava, mis on aluseks edaspidisele tegevusele. „Esimesena hakatakse koostöös haridusasutustega ette valmistama kutseeksameid, kus teoreetiliste teadmiste testimise kõrval on olulisel kohal ka konkreetsete kutseoskuste kindlakstegemine,” kõneles Muru ja lisas, et töös on ka ettevalmistuste tegemine kutseeksamikeskuse ja automaatse testimissüsteemi loomiseks.

                   

Esimene EVLi korraldatud kutseeksam toimub juba 2012. aasta veebruaris. Kutseeksami koostab TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskus.

            

Allikas: Saarte Hääl, 12.12.2011
Skip to content