Skip to content
Home » Uus VÕTA koolitus 16. novembril

Uus VÕTA koolitus 16. novembril

Haridus-ja Teadusministeerium korraldab täiendava koolituspäeva teemal „VÕTA põhimõtted ja hindamine kutse andmisel“. Koolituspäeva eesmärgiks on kutse andjate VÕTA-alase kompetentsi suurendamine.


7-tunnise koolituspäeva tulemusel õppija:

– mõistab VÕTA olemust, põhimõtteid ja protsessi;

– mõistab VÕTA kvaliteedikriteeriume ja nende rakendamisvõimalusi;

– mõistab informaalse ja mitteformaalse õppe olemust ja seostab kogemusest õppimist VÕTA kasutusvõimalustega;

– oskab valida ja rakendada väljunditest (tõendatavatest pädevustest) lähtuvaid hindamismeetodeid informaalse ja mitteformaalse õppe hindamiseks;

– oskab sõnastada hindamisprotsessi tulemust ja anda konstruktiivset tagasisidet.

Koolitus toimub 16. novembril Tallinnas (konkreetne toimumiskoht täpsustub), koolitajaks Inga Vau. Registreerumistähtaeg 1. november:  https://goo.gl/forms/JEOMd45BC9qf8XWQ2

 Registreeruda saab, kuni kohti jätkub.


Täpsem teave koolituspäeva kohta edastatakse osaleda soovijatele grupi täitumisel või hiljemalt peale registreerumistähtaja lõppu. Õppekava

Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ vahenditest ning need on osalejatele tasuta.  Lisainfo koolituste kohta: Liana Roos, (tel 735 0242, liana.roos@hm.ee), Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhairudse osakond


Skip to content