Skip to content
Home » Uuring: kõigile avaliku halduse hariduse omandanutele ei jagu erialast tööd

Uuring: kõigile avaliku halduse hariduse omandanutele ei jagu erialast tööd

Üksnes avaliku halduse haridust eeldavaid ametikohti on vähe. Lisaks arusaamale riigi toimimisest on riigitöötajatel vaja ka põhjalikke teadmisi oma töövaldkonnast, selgus OSKA avaliku halduse uuringust.

OSKA uuringujuhi Katrin Pihli sõnul lõpetab avaliku halduse erialadel 120 üliõpilast aastas, kuid tööd on pakkuda ca 70 lõpetajale. “Avaliku halduse ametites edukaks töötamiseks on vaja kombineerida nii avaliku halduse kui ka erialateadmisi – nt sotsiaaltöö, keskkond, ehitus,” ütles Pihl.

Uuringu järgi kahaneb hõive avalikus halduses 2027. aastaks 1000 inimese võrra. Töökohtade arvu kahanemist on oodata avaliku halduse tugiteenuste pakkujatel ning ehituse ja maakorralduse eest vastutajatel. Avaliku halduse töökohti tuleb aga juurde sotsiaal- ja töövaldkonda ning tervishoidu arendavatele spetsialistidele, samuti IT ja andmekaitse töötajatele. Avaliku halduse töötajatel läheb tulevikus aina enam vaja teenuste disainimise ning andmeanalüüsi oskust.

OSKA avaliku halduse uuring

Väljavõte olulisematest tulemustest

Taust

OSKA avaliku halduse uuringus analüüsiti riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ametiühingute, ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide ning kutse- ja huvikaitse organisatsioonide tööjõu- ja oskuste vajadust aastani 2027 ning esitati ettepanekud haridussüsteemile, kuidas seda täita.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab 2020. aasta lõpuks kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Skip to content