Skip to content
Home » Uuendati raseduskriisi nõustaja ja loovterapeudi kutsestandardeid

Uuendati raseduskriisi nõustaja ja loovterapeudi kutsestandardeid

Tervishoiu Kutsenõukogu kinnitas 12. novembri koosolekul uuendatud raseduskriisi nõustaja, tase 6 ja loovterapeut, tase 7 kutsestandardid.

Uuendatud raseduskriisi nõustaja kutsestandardis on muudetud tööosade struktuuri ning kompetentsusnõudeid on kirjeldatud ühtsemalt, üldoskused on kirjeldatud kutset läbivas kompetentsis. Varem eraldiseisvana esitatud nõuded teadmistele on uues versioonis lisatud tegevusnäitajatesse.

Peamise uuendusena on loovterapeudi kutsestandardis spetsialiseerumised nüüd valdkonnapõhised, st kutse taotlemisel tuleb kohustuslikke kompetentse tõendada lähtuvalt spetsialiseerumise valdkonnast, mida kajastab ka kutse nimi väljastataval kutsetunnistusel (nt kunstiterapeut, tase 7). Spetsialiseerumisega seotud kompetentse eraldi nõuetena kirjeldatud ei ole. Varasemalt eraldi tööosadena kirjeldatud töö dokumenteerimise, suhtlemise, koostöö jms seotud kompetentsid on nüüd kirjeldatud üldoskustena. Valitavate kompetentsidena on lisatud koolitamine ja superviseerimine. Täpsustatud on haridusliku ettevalmistuse sõnastust.

Lisaks kinnitas kutsenõukogu tervisedendaja kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Tervisedenduse Ühingu ning radioloogiateenuste kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu. Kutse andja õigused kehtivad kuni 11. novembrini 2024.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile anti tähtajatu bioanalüütik, tase 6 esmase kutse andmise õiguse bioanalüütiku rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajatele ning Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolile tähtajatu massöör, tase 5 kutse andmise õiguse massööri kutseõppe õppekava lõpetajatele.

Skip to content