Skip to content
Home » Uuendati raamatupidaja kutseala kutsestandardeid

Uuendati raamatupidaja kutseala kutsestandardeid

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud raamatupidaja kutseala kutsestandardid. Raamatupidaja, tase 5, vanemraamatupidaja, tase 6 ning juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsestandardites korrigeeriti peamiselt tegevusnäitajate sõnastusi, muutes seeläbi teksti lihtsamini loetavaks ja konkreetsemaks.

Tulenevalt OSKA arvestusala uuringus tehtud ettepanekutest kirjutati kutsestandarditesse detailsemalt sisse ka tööalase vastutuse, analüüsivõime, enesetäiendamise, meeskonnatöö ja -juhtimise ning probleemsituatsioonidega tegelemise kompetentsid. 
Skip to content