Skip to content
Home » Uuendati juuksuri kutsestandardit

Uuendati juuksuri kutsestandardit

Teeninduse Kutsenõukogu kinnitas juuksur, tase 4 kutsestandardi, mille kehtivusaega pikendati 19. veebruarini 2026 ja kuhu viidi sisse muudatusi.

Olulisemateks muudatusteks on valitavate tööosade lisandumine barberi tehnikate valdamise näol ja tulevikuoskuste lisandumine. Samuti on parendatud töö kirjelduse, tööosade ja tegevusnäitajate sõnastust ja termineid.

Skip to content