Skip to content
Home » Üleminek 8-tasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule (EKR)

Üleminek 8-tasemelisele kvalifikatsiooniraamistikule (EKR)

Loomisel on 8-tasemeline Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR), mis sisaldab kõiki ametlikult tunnustatud kvalifikatsioone (diplomeid ja tunnistusi). Need on üldhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse kvalifikatsioonid ning kutsesüsteemi kaudu antavad kutsekvalifikatsioonid ehk kutsed.Eesti kutsesüsteemis seni kasutusel olnud 5- tasemeliselt raamistikult üleminek 8- tasemelisele raamistikule toimub järk-järgult, kutsealade kaupa. 2010. aastal koostatud või uustöödeldud kutsestandardid sünnivad juba EKR tasemenumbriga.

Vanas raamistikus koostatud kutsestandarditele, mida ei ole jõutud uustöödelda, kinnitatakse uue raamistiku tasemenumber valdkonna spetsialistide ettepanekute ja kutsenõukogude esimeeste kogu kooskõlastuse alusel Kutsekoja juhatuse liikme korraldusega.

Kutsetunnistustustele, mis nende kutsestandardite alusel on välja antud, lisatakse kutseregistris uue raamistiku tasemenumber. Kutsetunnistusi välja ei vahetata. Soovi korral väljastab kutseregister kutsetunnistuse omanikule uue kvalifikatsioonitaseme kohta õiendi.

Skip to content