Skip to content
Home » Turvavaldkond saab uued kutsestandardid

Turvavaldkond saab uued kutsestandardid

Uus turvategevuse seadus tingib vajaduse muuta ka kutsestandardeid. Valdkonnas on edaspidi kolm kutsetaset − kutsesüsteem täieneb valvetöötaja kutsega.

1. juulist 2024 kehtima hakkava turvategevuse seadusega korrastatakse turvatöötaja õigusi, sätestatakse konkreetsed nõuded väljaõppele ning luuakse termin „turvateenistuja“.

Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu esimees Andre Lilleleht selgitas, et seadusemuudatusest tingituna on koostatud ja kutsenõukogus kinnitatud uued turvateenistuja kutsestandardid: valvetöötaja, tase 3; turvatöötaja, tase 4 ja turvajuht, tase 5 standard. Turvateenistujal on töötamiseks nõutud kutse olemasolu. Neljanda ja viienda taseme kutset peab kutse andmise korras määratud aja möödudes taastõendama.

Turvatöötajale kõrgendatud nõuded

Kui praegu kehtib turvatöötaja kolmanda taseme kutsestandard, siis neljanda taseme standardi kehtestamisega hakkavad kõigile turvatöötajatele kehtima kõrgendatud nõuded. Kolmandale tasemele vastab edaspidi valvetöötaja, kellel on turvatöötajaga võrreldes vähem isiku õigusi piiravate meetmete rakendamise võimalusi. Valvetöötajal on õigus esitada suuline nõue, isik peatada ja nõuda dokumenti, tuvastada isikusamasus, tõkestada turvaobjektil sissepääsu, kui isikul puudub asjakohane luba või muu seaduslik alus turvaobjektile sisenemiseks või seal viibimiseks. Valvetöötajal ei ole lubatud kasutada füüsilist jõudu ohu või rikkumise korral ning relvadest on ründe puhul kasutada üksnes gaasipihusti.

Turvatöötajal ja turvajuhil on täiendavalt õigus isikut kontrollida, vallasasja kontrollida ja hoiule võtta, isik turvaobjektilt kõrvaldada või isikut kinni pidada. Vajadusel tohib kasutada füüsilist jõudu ning lubatud relvade nimekiri on ulatuslikum.  

Andre Lilleleht selgitas, et tänased kolmanda taseme turvatöötajad, kes juba vastavad kõrgendatud nõudmistele, saavad üleminekuperioodil, 2024. aastal taotleda neljanda taseme kutset VÕTA põhimõtteid rakendades. Uued kutse esmataotlejad peavad ära tegema vastava taseme kutseeksami.

Turvatöötaja, tase 4 kutsestandard hakkab kehtima 1. jaanuarist 2024, mis annab aega poole aasta jooksul oma kvalifikatsioon uute nõuetega vastavusse viia.

Valvetöötaja, tase 3 ja turvajuht, tase 5 uuendatud kutsestandardite versioonid jõustuvad 1. juulist, seni kehtivad turvatöös ainult praegused kutsestandardid.

Skip to content