Skip to content
Home » Tulevikuoskuste lauamäng aitab tööturul edukamaks saada

Tulevikuoskuste lauamäng aitab tööturul edukamaks saada

Europassi keskuse uus lauamäng „Jaht oskustele“ aitab saada ülevaate enda olemasolevatest oskustest ning seostada need tuleviku karjäärivalikutega.

 

Mängu põimitud küsimused oskuste ja kutsete kohta toetavad karjäärivalikute ees seisvaid noori ja täiskasvanuid tulevikutöötajaks kujunemisel. Lauamäng aitab saada ülevaate enda olemasolevatest oskustest ja kaardistada puudu olevad tulevikuoskused. Selgeks saavad Europassi dokumendid, Euroopa kvalifikatsiooniraamistik ja kutsesüsteem, mis aitavad vajaliku kvalifikatsiooni omandamiseks eesmärke seada.

 

Lauamängu „Jaht oskustele“ saavad noorte ja täiskasvanute teadlike karjäärivalikute toetamiseks tasuta kasutada SA Innove Rajaleidja keskused, noorte tugilad ja tööotsijate koolitajad.

 

Taustaks: 

  • Europassil on viis dokumenti, mis kirjeldavad oskusi, teadmisi ja kogemusi ühtses Euroopa raamistikus. Nii on üle Euroopa tööle või õppima minnes lihtsam oma pädevusi tõestada. Need dokumendid on Europassi CV, keelepass, õpirändetunnistus, kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa. www.europass.ee
  • Euroopa kvalifikatsiooniraamistik teeb eri riikide ja süsteemide kvalifikatsioonid võrreldavaks. Kvalifikatsiooniraamistikus on kaheksa taset, mille kirjeldamise aluseks on kvalifikatsiooni saavutamiseks vajalikud teadmised, oskused ja iseseisvusvastutus. Eesti kutsesüsteem vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule.
  • Eesti Europassi Keskus asub Kutsekoja juures.  
Skip to content