Skip to content
Home » Trükiti 50 000-ndes kutsetunnistus

Trükiti 50 000-ndes kutsetunnistus

19. juunil antakse Tallinna Ehituskooli lõpuaktusel Salme Kultuurikeskuses koos diplomiga kätte tisler I kutsetunnistus, mis kannab kutseregistri registreerimisnumbrit 050 000. Kutsetunnistuse saab vene rahvusest noormees, kes õppis keskhariduse baasil eestikeelses rühmas.

Skip to content