Skip to content
Home » Toimus Õigus-ja Sisekaitse Kutsenõukogu

Toimus Õigus-ja Sisekaitse Kutsenõukogu


17. aprillil toimus Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu, kus kinnitati alljärgnevad kutsestandardid:päästja, tase 4

päästemeeskonnajuht, tase 5

päästejuht, tase 6


Lisaks valiti läbi avaliku konkursi kutse andja tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele, kelleks sai Sisekaitseakadeemia; turvateenistuse kutseala ja turvasüsteemide tehniku kutsetele, kelleks sai eesti Turvaettevõtete Liit ning justiits- ja kohtuteenistuste kutseala kutsetele, kelleks sai Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

Skip to content