Skip to content
Home » Toimus konverents “IT kui Eesti majandusmootor 2020”

Toimus konverents “IT kui Eesti majandusmootor 2020”


20. märtsil toimus IT Kolledžis konverents "IT kui Eesti majandusmootor 2020". Konverentsi peaeesmärgiks oli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna tööandjate, kutsekoolide ja kõrgkoolide vahelise koostöö tihendamine ning ühtse arusaama loomine sellest, kuidas IKT interdistsiplinaarsuse suurenemine mõjutab haridust ja ärikeskkonda tulevikus. 

Konverentsil kõlanud esitluste ning töötubades toimunud arutelude tulemusena koostatud slaididega on võimalik tutvuda Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu koduleheküljel.


Moderaator Ants Sild konverentsi sisse juhatamas


Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo rääkimas IT ja IT hariduse tähtsusest ja võimalustest aastal 2020


Professor Maarja Kruusmaa küsimustele vastamas


Paneeldiskussioon "Tuleviku töötaja ja tulevikutöö": Taavi Kotka (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Õie Jõgiste (Sotsiaalministeerium), Tõnis Arvisto (Sihtasutus Innove) ja Tarmo Mere (Elektrilevi OÜ)


Phd Patrick Gerlier, Engineering School in Paris


John O’Sullivan, Cambridge Professional Development Ltd


Urve Mets ja Kaie Piiskop läbi viimas töörühma "IKT oskused teiste erialade kutsehariduse õppekavades"

Skip to content