Skip to content
Home » Sisekaitseakadeemia sai kutse andmise õiguse demineerija kutseõppe lõpetajatele

Sisekaitseakadeemia sai kutse andmise õiguse demineerija kutseõppe lõpetajatele

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu andis Sisekaitseakadeemiale demineerija EOD1, tase 4 kutse andmise õiguse demineerija kutseõppe õppekava lõpetajatele.

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud kohtuarstide, kohtukriminalistikaekspertide, korrakaitseametnike, turvatöötaja ja turvajuhi ning vetelpäästja kutsestandardid.

Kohtuarstide kutsestandardites parendati sõnastust ja täpsustati kompetentsusnõudeid.

Kohtukriminalistikaekspertide kutsestandardites tehti muudatus spetsialiseerumises sõrmejäljeeksperdiks: endise kahe spetsialiseerumise (sõrmejäljeekspert-esiletooja ning sõrmejäljeekspert-identija) asemel saab taotleja tõendada ühe või mõlemad tegutsemissuunad valitavate kompetentsidena.

Korrakaitseametnike kutsestandardid uuendati sisulisi muudatusi tegemata.

Turvatöötaja, tase 3 ja turvajuht, tase 5 kutsestandarditesse lisati valitavad kompetentsid.

Vetelpäästja, tase 3 kutsestandardisse tehti muudatus seoses ajaliselt piiratud pika maa ujumise nõudega.

Skip to content