Skip to content
Home » Sisekaitseakadeemia ja Eesti Turvaettevõtete Liit jätkavad kutsete andmist

Sisekaitseakadeemia ja Eesti Turvaettevõtete Liit jätkavad kutsete andmist

Kutse andja avalikud konkursid pääste- ja piirivalveteenistuse kutsetele võitis Sisekaitseakadeemia. Eesti Turvaettevõtete Liit kinnitati aga vetelpäästja kutsete andjaks.


Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu kinnitas Sisekaitseakadeemia pääste- (v.a vetelpäästja) ja piirivalveteenistuse kutsete andjaks kuni 18. aprillini 2022.


Eesti Turvaettevõtete Liit kinnitati vetelpäästja kutseala kutsete andjaks kuni 18. aprillini 2022.


Sisekaitseakadeemia taotles konkursita kutse andmise õigust päästja, päästemeeskonna juhi ja päästekorraldaja õppekavade lõpetajatele. Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsustas anda päästja, tase 4, päästemeeskonna juht, tase 5 ja päästekorraldaja, tase 4 kutsete andmise õigused Sisekaitseakadeemia vastavate õppekavade lõpetajatele kuni 2022. aasta lõpuni.  
Skip to content