Skip to content
Home » Seminar teemal „Õppeasutuse lõpetamisel saadava kutse ja pärast töökogemuse omandamist saadava kutse eristamise vajadus“ Kutsekojas 4. märtsil kell 11.00-13.00

Seminar teemal „Õppeasutuse lõpetamisel saadava kutse ja pärast töökogemuse omandamist saadava kutse eristamise vajadus“ Kutsekojas 4. märtsil kell 11.00-13.00

Seminaril osalesid:

    Külli All, Haridus- ja Teadusministeerium,

                Jane Alop, Eesti Haigekassa,

                Kadri Englas, Eesti Füsioterapeutide Liit,

                Malle Englas, Kultuuriministeerium,

                Irma Estra, Kutsekoda,

                Gaia Grossfeldt, Mäeinstituut,

                Mare Johandi, SA Kutsekoda,

                Lauri Kivil, Eesti Puitmajaliit,

                Linnu Mae, Tervishou ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu,

                Heiki Meos, Eesti Ehitusinseneride Liit,

                Sirje Murre, SA Kutsekoda,

                Inderek Peterson, Eesti Ehitusettevõtjate Liit,

                Tiia Randma, Riigikantselei,

                Keiw Raudsed, Keskonnaministeerium,

                Tiia Redi, Eesti Kinnivara Hindajate Ühing,

                Kersti Rodes, SA Kutsekoda,

                Ülle Rudi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,

                Margus Sarmet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,

                Andrus Simberg, Autokutseõppe Liit,

                Silja Talvik, Tallinna Tehnikaülikool,

                Toomas Tõnise, Eesti Olümpiakomitee.

 

Peamine teema oli õppeasutuse lõpetamisel saadava kutse ja pärast töökogemuse omandamist saadava kutse eristamise vajadus.

 

Seminaril jõuti pärast erinevate seisukohtade ärakuulamist järgneva tõdemuseni:

1) Kutsesüsteemis on vaja eristada kahte tüüpi kutsekvalifikatsioone ehk kutseid:
a.       ilma tõendatud töökogemuse nõudeta kutsed, mis võivad kaasneda kutse- või kõrgharidusekvalifikatsiooniga (lõputunnistusega)
b.      vastava taseme töökogemust ja vajadusel ka täienduskoolitust eeldavad kutsed, mida annavad nn töömaailma kutse andjad, kes on läbinud kutse andja konkursi.

 

2) Kõikidel kvalifikatsioonitasemetel, 1. kuni 8-ni, võib olla mõlemat tüüpi kutseid.

 

3) Nendele eritüübilistele kutsetele on vaja leida sobivad eristavad täiendsõnad.

Välja on pakutud

a-tüüpi kutsetele:

esmane kutse, baaskutse, põhikutse, aluskutse… ( initial/basic occupational qualification)

b-tüüpi kutsetele:

kutse, jätkukutse, spetsialistikutse… (further occupational/professional qualification)

 

Niisiis, oluline on leida sisuliselt tabavaimad ja enamusele sobivaimad sõnad, mis kutsekvalifikatsiooni tüüpe eristaks.

 

Seminaril osalejate ning kõigi teiste asjast huvitatud osapoolte ettepanekuid nimetuste osas ootame Kutsekotta kuni 19. märtsini aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või katrin.kerem@kutsekoda.ee

 

Esialgse probleemikirjeldusega saab tutvuda siin
Skip to content