Skip to content
Home » Selgusid kinnisvara korrashoiu ning tööjuhi, ehitusjuhi ja üldehituse oskustööliste kutsete andjad

Selgusid kinnisvara korrashoiu ning tööjuhi, ehitusjuhi ja üldehituse oskustööliste kutsete andjad

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu otsustas kinnisvara korrashoiu kutseala ning tööjuhi, ehitusjuhi ja üldehituse oskustööliste kutsete kutse andjate avalike konkursside võitjad. Kinnisvara korrashoiu kutsete andjana jätkab Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit ning tööjuhi, ehitusjuhi ja üldehituse oskustööliste kutsete andjana Eesti Ehitusettevõtjate Liit. Mõlema organisatsiooni kutse andja õigused jõustuvad alates 30.10.2018ning kehtivad kuni 29.10.2023.


Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud ehitusinseneride, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinseneride, kinnisvaramaakleri ja kinnisvara hindajate kutsestandardid.


Inseneride kutsestandardid vormistati kompetentsipõhiselt, uuendati tööosade ja tööülesannete kirjeldusi ning eelkõige täpsustati pädevuspiire. Uuendatud inseneride kutsestandardid jõustuvad alates 29.11.2018 ning kehtivad kuni 28.11.2023.


Kinnisvaramaakler, tase 5 kutsestandardis muudeti kutsealase ettevalmistuse kirjeldust (lisati kutseõppe lõpetajate teema) ning teadmiste plokki lisati isikuandmete kaitse nõuded. Kinnisvara hindajate kutsestandarditesse lisati kutsealaste regulatsioonide osa ning täpsustati termineid. Kinnisvaramaakleri ja kinnisvara hindaja kutseala kutsestandardid kehtivad kuni 03.10.2023.
Skip to content