Skip to content
Home » SA Kutsekoda pakub tööd OSKA koordinaatorile IT valdkonnas

SA Kutsekoda pakub tööd OSKA koordinaatorile IT valdkonnas


Otsime oma tiimi tööjõuvajaduse seire-, prognoosi- ja tagasisidestamise süsteemi OSKA loomiseks IT valdkonna koordinaatorit.

Koordinaatori ülesannete hulgas on valdkondliku eksperdikogu töö planeerimine ja korraldamine (nt fookusgrupi intervjuude modereerimine, saadud info analüüsimine ja prioritiseerimine) ning valdkondliku tööturu koolitustellimuse koostamine ja kooskõlastamine.


Oled sobiv kandidaat, kui:

 • oled kursis IT-sektoris toimuvaga üldisemalt ning huvitud IT-spetsialistide järelkasvu temaatikast;
 • oled väga hea väljendus- ja analüüsioskusega ning oskad koostada analüütilisi tekste;
 • oled võimeline läbi viima grupiintervjuud ja juhtima rühmatööd;
 • oled algatusvõimeline, vastutustundlik, arengule ja meeskonnatööle orienteeritud;
 • oskad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal tasemel inglise keelt nii kõnes kui kirjas.

 

Omalt poolt pakume:

 • põnevat eneseteostuse- ja arenemisvõimalust;
 • mitmekülgseid ja vastutusrikkaid tööülesandeid;
 • võimalust teha koostööd tipptasemel otsustajate, ettevõtjate ja ekspertidega Eestis ja rahvusvaheliselt;
 • paindlikku tööaega;
 • professionaalset ja sõbralikku meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu.


Kandideerimiseks ootame 30. jaanuariks 2015 aadressil kutsekoda@kutsekoda.ee järgmist infot:

 • CV koos 2 soovitaja nime ja kontaktidega;
 • motivatsioonikiri, mis sisaldab põhjendust kandideerimiseks.
Skip to content