Skip to content
Home » Rahvusvaheline projekt uurib, kuidas paremini valmistuda tehnoloogia uuendustega kaasnevateks muutusteks tööturul

Rahvusvaheline projekt uurib, kuidas paremini valmistuda tehnoloogia uuendustega kaasnevateks muutusteks tööturul

2019. aasta kevadel käivitus projekt TECHNEQUALITY, mille poliitikasoovituste nõunike kogu töös osaleb Kutsekoja esindaja Tiia Randma. Projekti eesmärk on pakkuda eri riikide poliitikutele teaduspõhiseid lahendusi tehnoloogilise innovatsiooniga kaasnevate muutustega toimetulekuks.

Projekt püüab vastata oodatavatele küsimustele – millal ja kuidas muutub töö? Millised töökohad kaovad? Millised uued töökohad tekivad? Milliseid oskusi on vaja omandada? Kas see on igale inimesele jõukohane?

Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma osales esimesel nõunike kogu veebiülesel arutelul

Teisalt on küsimused seotud sotsiaalse mõjuga ühiskonnas – kes lõikab kõige enam kasu tehnoloogilistest arengutest? Toob see kaasa ebavõrdsuse kasvu? Kuidas puudutab see eri ühiskonnagruppe? Mida saaksid kõik osapooled teha, et vähendada ebavõrdsuse kasvu ühiskonnas?

Projektis osalevad mitmete uurimisalade teadlased Euroopa tuntuimatest ülikoolidest. Projekti kestus on kolm aastat ja maksumus ligi 3 miljonit eurot. Projekti eestvedaja on Maastrichti Ülikool ja partnerid on Stockholmi Ülikool, Oxfordi Ülikool, Cambridge Econometrics, Berliini Sotsiaalteaduste Keskus, Euroopa Ülikool-Instituut, Tallinna Ülikool, Tilburgi Ülikool. Juuni lõpupäevil leidis aset nõunike kogu esimene arutelu.

Skip to content