Skip to content
Home » Puittoodete konstrueerija-tehnoloog sai kutsestandardi

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog sai kutsestandardi

Metsanduse Kutsenõukogu kinnitas uue kutsestandardi – puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 6.

Kutsestandardi loomise eesmärk oli saada puidu- ja mööblitööstuse valdkonda juurde kvalifitseeritud spetsialiste, kes omaks tootmisprotsessi juhi kompetentse.

Puittoodete konstrueerija-tehnoloogi tööks on puidust või puidupõhistest materjalidest toodete, näiteks mööbli, projekteerimine mööblitootmise ettevõtetes.

Tema peamisteks tööülesanneteks on toote tehnilise dokumentatsiooni kavandamise kontrollimine ja arendusprotsessist osavõtmine, samuti toote valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ja tootmisprotsessi ettevalmistamine. Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab iseseisvalt, olles ettevõttes meeskonna liige või osakonna juht.

Enamlevinud ametinimetused sellel erialal on juhtkonstruktor, tootejuht, tootearendaja, tootekavandaja, tootmistehnoloog.

Peamine erisus võrreldes 5. taseme puittoodete konstrueerija-tehnoloogi kutsestandardiga on juhtimise kompetents.

Skip to content