Skip to content
Home » Pressiteade: kutsestandardite infopäevad

Pressiteade: kutsestandardite infopäevad

          

Kutsekoda annab teada järgmistest kutsestandardite infopäevadest, kuhu on oodatud kõik huvilised:

Mesinik – 11. veebruaril kell 14:00-16:00 Kutsekojas, Mustamäe tee 16

Välispaigalduse elektrik – 16. veebruaril kell 15:00-17:00 Kutsekojas, Mustamäe tee 16

Väikelaevaehitaja – 1. märtsil kell 13:00-17:00 Kuressaare Ametikoolis, Kohtu 22

Majutus- ja toitlustusvaldkond – 15. veebruaril kell 12:00-13:30 Radisson Blu Hotel Tallinnas

 

Infopäevadele saab registreeruda SIIN

                                   

Samuti on nüüd võimalik Kutsekoja kodulehel liituda just sind huvitava valdkonna infolistiga, et 2 korda aastas saada vastus küsimustele:

1.       Millised uued kutsestandardid on sind huvitavas valdkonnas välja töötatud?

2.       Milliseid kutsestandardeid on uuendatud?

3.       Milliseid kutsestandardeid hakatakse välja töötama?

4.       Millistesse kutsestandardi töörühmadesse otsitakse liikmeid?

5.       Milliste kutsete puhul on võimalik taotleda kutsetunnistust?

Kutsestandard – kellele ja milleks?

Kutsestandardi eesmärgiks on anda tööandjatele, töötajatele, eriala õppida soovijatele, koolitajatele ning teistele huvilistele informatsiooni selle kohta, mida selle kutse omaja peaks teadma ja oskama, millist iseseisvust omama ja mille eest suutma vastutada. Seega annab kutsestandard selge ettekujutuse vastavast ametist. Kutsestandardi koostamisel lähtutakse tööturu reaalsetest vajadustest – tähtis on kirjeldada, millist kompetentsust tööandjad vastava kutse puhul ootavad, sest nende alusel koostatakse ka koolide õppekavad.

 

Kutsestandardi töötab välja oma ala spetsialistidest koosnev töörühm, kuid enne kinnitamist läbib see ka laiaulatusliku arvamusküsitluse vastava valdkonna tööandjate, töötajate ja õppeasutuste hulgas. Seega on kõigil, kes on huvitatud vastava valdkonna töötajate kvalifikatsiooni tõstmisest ja hariduse sisu parandamisest, kutsestandardite töös kaasa lüüa.

 

Näiteks tasub kutsestandarditega kindlasti tutvuda enne elukutse valikut – kutsete maastik on väga lai ja see annab võimaluse näha ka suuremat pilti. Samuti aga ka enne täienduskoolituse valikut – kutsestandard annab võimaluse ise analüüsida, millised oskused ja teadmised on juba olemas ja mille osas tuleks ennast veel täiendada. Täienduskoolituse pakkujatelt tasub uurida, kas nende koolitus vastab kutsestandardile. Kutsestandardist on kindlasti abi ka personalijuhtidel ametijuhendite koostamisel ja töötajate värbamisel.

Veebruari seisuga on Eestis kinnitatud 698 kutsestandardit 357 kutsealale.

Lisainformatsioon: Katrin Kerem, tel: 50 28203, kati@kutsekoda.ee

 

 

Skip to content