Skip to content
Home » Plaanitav digitaalne lahendus muudab kutseeksamite korralduse efektiivsemaks

Plaanitav digitaalne lahendus muudab kutseeksamite korralduse efektiivsemaks

21. augustil leidis Kutsekojas aset e-kutseeksamite võimalusi tutvustav seminar, kus oma kogemust jagasid Eesti Noorsootöö Keskus, Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing ja Kutseliste Juuksurite Vabariiklik Ühendus, kes juba digitaalseid kutseeksameid läbi viivad. Lisaks tutvustati plaanitavat taotluskeskkonda, mille Kutsekoda töötab välja koostöös HITSA-ga.

Kõik esinejad tõid välja, et digitaalsete eksamikeskkondade kasutamine aitab oluliselt aega säästa ning muudab kutse andmise korraldamise lihtsamaks. Kogemustele tuginedes soovitati, et iga kutse andja analüüsiks põhjalikult läbi oma vajadused ja valiks vastavalt sellele enda jaoks sobivaima lahenduse.

Koos HITSA-ga planeeritav digitaalne lahendus muudab kutseeksamite korralduse senisest efektiivsemaks. Plaani järgi peaks juba järgmisel aastal olema kõigil kutse andjatel ja taotlejatel võimalus kasutada ühtset taotluskeskkonda, mis võimaldab korraldada kutseeksameid, saata teavitusi, registreerida kutseeksamile, kinnitada tulemusi ja edastada need kutseregistrile ning viia läbi kõiki teisi eksamitega seotud tegevusi.

Samuti on taotluskeskkonnas võimalus kutseeksami hindamist läbi viia või alla laadida hindamistulemusi mõnest teisest digitaalse hindamise keskkonnast ning sisestada praktiliste eksamite tulemusi.

Skip to content