Skip to content
Home » Pikaajaline koostöö Soome kolleegidega päädis koostöölepinguga

Pikaajaline koostöö Soome kolleegidega päädis koostöölepinguga

17. jaanuaril olid Kutsekojas külas Soome juhtiva koolitusfirma EAL juhataja Kari Juntunen  ja kutseeksamite läbiviimiseks hindamismaterjalide väljatöötamisega tegeleva organisatsiooni ALVAR juhataja Veikko Ollila. Koostöö ALVAR`iga on kestnud ligi 8 aastat, oleme vahetanud infot ja kogemusi kutseeksamite läbiviimise teemal. Soome kolleegide visiidi eesmärgiks oli saada infot Eesti kvalifikatsioonisüsteemi uuendustest ning seada sihid edaspidiseks koostööks.

Kutsekoja juhatuse liige Olav Aarna tutvustas Kutsekoja tööd ja Eesti kvalifikatsioonisüsteemi ning koordinaator Ingrid Lepik rääkis kutsestandardite loomeprotsessist. Kohtumisel osalenud koordinaatorid ilmestasid arutelu konkreetsete näidetega oma koordineeritavatest valdkondadest. 

Külalistele pakkus erilist huvi kutsenõukogude tegevus ja nende moodustamise põhimõtted ning kutseregister. Tunnustati meie tööd koostööpartneritega, positiivselt rõhutati tööandjate kaasamist, koostööpartnerite aktiivsust ning meie võimekust hoida koostöövõrgustikku koos ja tegevuses 

15 aasta vältel.

EAL/ALVAR`i ja Kutsekoja vahelise koostöölepingu sõlmimise idee pakkusid välja Soome kolleegid. Kohtumisel otsustati, et sõlmitav leping väljendab mõlema poole soovi koostööks kutseeksamite hindamismaterjalide väljatöötamise ja nende arendamise ala, hõlmab ühiste koolituste korraldamist  ning ühiselt uurimuste läbiviimist konkreetsetes valdkondades.  

Eestlaslikku tagasihoidlikkus ignoreerides ütlen, et koostööleping Soome kahe „suure tegijaga“ on suur tubli samm, mis aitab edasi Eesti kutsesesüsteemi arendamisele ning rahvusvahelisele koostööle.

Skip to content