Skip to content
Home » Otsustati mesinduse ning looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutsete andjad

Otsustati mesinduse ning looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutsete andjad

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu kinnitas mesinduse kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu.  Looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutsete andja avaliku konkursi võitis aga Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Mõlemad organisatsioonid said kutse andmise õiguse kuni 12. novembrini 2022.

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu kinnitas ka uue, maastikuehitaja, tase 2 kutsestandardi ning uuendas maastikuehitaja 3-5 taseme, meisteraedniku ja rannakaluri kutsestandardeid.

Maastikuehitaja, tase 3 kutsestandardis muudeti kutse nimetust (varem noorem-maastikuehitaja) ning jäeti ära kompetentsid „Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine“ ja „Piirete ehitamine“. Maastikuehitaja, tase 4 kutsestandardis jäeti ära kompetentsid „Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine“, „Maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine“ ja „Juhendamine“. Maastikuehitaja, tase 5 kutsestandardis muudeti kutse nimetust (varem vanem-maastikuehitaja) ning jäeti ära kompetents „Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine“. Rannakaluri, tase 4 kutsestandardis jäeti välja valitavad kompetentsid ning kompetents „Juhtimine ning majandamine“. Meisteraednik, tase 5 kutsestandardisse lisandus spetsialiseerumine iluaiandusele.
Skip to content