Skip to content
Home » OSKA valdkondliku analüüsi metoodika on kinnitatud

OSKA valdkondliku analüüsi metoodika on kinnitatud

 Täna Kutsekojas kogunenud OSKA väljatöötamist juhtiv OSKA koordinatsioonikogu kinnitas valdkondlike analüüside metoodika.

„Tänane otsus on oluline samm selleks, et saaksime juba aprillis tutvustada esimesi tööjõu ja oskuste kokkuviimise analüüse IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning majandusarvestuse valdkondades, et kujundada esimesi soovitusi haridussüsteemile muutuste tegemiseks koolitustellimuses,“ ütles OSKA koordinatsioonikogu esimees Mart Laidmets.

Sihtasutus Kutsekoda tegeleb tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA metoodika väljatöötamisega. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata. OSKA põhimõtteid piloteeritakse Eesti majandusele kolmes olulisemas valdkonnas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), metsandus ja puidutööstus ning majandusarvestus. OSKA koordinatsioonikogu juhib OSKA programmi väljatöötamist aidates kaasa tasakaalu leidmisel tööturu koolitustellimuse ja kutsetegevuste valdkondade vajaduste vahel.

         
Skip to content