Skip to content
Home » Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA

Kutsekoda analüüsib programmi OSKA raames Eesti tööturul vajaminevat tööjõu- ja oskuste vajadust lähema 10 aasta jooksul. 

Kogu majandus on jagatud 24-ks OSKA valdkonnaks.

Igal aastal analüüsitakse ja tehakse ettepanekuid tööturu vajaduste ja koolituspakkumise paremaks ühitamiseks viies-kuues OSKA valdkonnas. Nii saab viie aastaga ring peale kõikidele ametikohtadele kõigil elualadel Eesti ühiskonnas.

OSKA valdkondade ja uuringute tulemustega saad tutvuda OSKA kodulehel.

OSKA tuleviku-uuringute info on lisatud ka Haridusportaali. Sealt leiad kasulikku teavet tööturu tulevikutrendide ning vajaminevate teadmiste ja oskuste kohta ametialade kaupa.

OSKA logo
Skip to content