Skip to content
Home » OSKA nõunike kogu

OSKA nõunike kogu


6. mail toimus Tallinna Teeninduskoolis OSKA nõunike kogu 2. koosolek. Arutati OSKA tulemuste saavutamiseks vajaliku sisendinfo, töömeetodite ning ekspertide profiili üle. Kutsekoja peaanalüütik Yngve Rosenblad tutvustas tööversiooni OSKA valdkondadest, nende jaotuse ning valiku põhimõtteid ja põhjendusi. Käesoleval aastal on kavas käivitada kokku 5 valdkonda. Neist kolmes valdkonnas: info- ja telekommunikatsioon, metsandus- ja puidutööstus ning majandusaravestus, alustatakse OSKA metoodika piloteerimist juba mais. Nõunike hääletuse tulemusel selgusid kaks järgmist 2015. aastal käivituvat valdkonda: sotsiaaltöö ning masina- ja metallitööstus.
OSKA arendusjuhi Tiia Randma sõnul on OSKA süsteemi loomisel nõunike ettepanekutel ja kommentaaridel suur roll: „ Kutsekoda korraldab OSKA süsteemi loomist. Meie loome keskkonna, aga sisuline tarkus tuleb valdkonna asjatundjatelt. Nii ongi, et ka tegevuste algfaasis, OSKA metoodika väljatöötamisel, panustavad sisuloomesse Eesti parimad asjatundjad.“


OSKA nõunike kogu eesmärk on toetada Kutsekoda OSKA süsteemi metoodiliste arenduste juures. Nõunike kogusse kuuluvad tööjõu- ja hariduse temaatika asjatundjad ülikoolidest, uuringufirmadest, riigiasutustest ning erasektorist.

Skip to content