Skip to content
Home » Novembrist saab kutseeksamile registreerida läbi e-halduskeskkonna

Novembrist saab kutseeksamile registreerida läbi e-halduskeskkonna

Alates novembrist toimub kõigile kutseõppe tasemeõppe lõpus toimuvatele kutseeksamitele õpilaste registreerimine läbi e-halduskeskkonna.

E-halduskeskkond lihtsustab oluliselt kutseeksamite korraldamist, vajaliku info ja andmete liikumist koolide, kutse andjate ning kutseregistri vahel.

Kevadest alates kestnud pilootperioodi jooksul on enamik koole ja kutse andjaid juba e-halduskeskkonna kasutusele võtnud. Senised kogemused näitavad, et protsessi digitaliseerimine on aidanud oluliselt asjaajamist lihtsustada ja nii koolide kui kutse andjate tööaega säästa.

Alates novembrist toimub kutseeksamitele registreerimine ainult läbi e-halduskeskkonna. Keskkonnaga liitumiseks on vajalik kasutajakonto, mille loomiseks tuleb saata e-posti aadressil eksamihaldus@kutsekoda.ee vastav palve ning oma isikukood.

Kutseeksamite e-halduskeskkond kasutab Eesti hariduse infosüsteemi ning kutseregistri andmeid. Kutseõppe lõpetajate nimekirjad esitatakse õppekavade kaupa kutse andjale, kes omakorda saab märkida, kus ja millal kutseeksam toimub ning pärast hindamist sisestada süsteemi info tulemuste kohta.

Selleks, et terviklik infovahetus toimiks, on koolil vaja hariduse infosüsteemis EHIS siduda õppekava kutsestandardiga, mille alusel hindamist korraldatakse.

Kutseeksamite e-halduskeskkond valmis Kutsekoja eestvedamisel.

Lisainfo:
Anu Mälgand, kutseregistri juhataja
e-mail: eksamihaldus@kutsekoda.ee
tel: 679 1757

Skip to content