Skip to content
Home » Mõttekodadest saab tuge ja inspiratsiooni

Mõttekodadest saab tuge ja inspiratsiooni

Kutse andjad on saanud mitmesugustel teemadel üheskoos arutledes üksteiselt praktilisi nõuandeid ja põnevaid ideid, mis tulevad kasuks kutse andmise kvaliteedi parandamisele.

Kutse andjate aastaaruannetest selgub, et mõttekodade formaat on hästi vastu võetud ning sellest on saadud oodatud kasu. Üks osalejatest toob oma aruandes välja, et kutse andjatel on tarvis omavahel kogemusi vahetada ja suhelda, nii saavad nad üksteisele toeks olla ja see võib parandada tulevikus kutse andjate kvaliteeti  − näiteks osatakse nüüd kutse taotlejale lihtsamal kujul infot jagada ja oma veebilehti arusaadavamaks ehitada. Kirjutaja tajub, et kutse andjate vahel on nüüd vähem kritiseerimist ja rohkem nõustamist.

Teine kirjutab, et mõttekojad on olulised praktilise kogemuse jagamise kohad ning kutse andjatele väga vajalikud.  Kolmas märgib, et hindab kõrgelt mõttekoja kooskäimist ning on saanud sealt suure toe ja inspiratsiooni.

Kutse andjate mõttekoda toimub veebikohtumistena. Eesmärk on jagada kogemusi ning ühiselt õppida. Kohtumistega alustati Kutsekoja eestvedamisel 2023. aasta sügisel ning esimesel hooajal toimusid mõttekojad kuuel korral. Ühiselt arutleti kutsete populariseerimise, kutse taotleja toetamise, kutse andmise protsessi optimeerimise, andmekaitse ning kutse andja kodulehe loomise teemadel.

Kutse taotleja toetamine protsessi eri etappides

Erinevate kutsete taotlemisel on oma nõuded ja nüansid, milles orienteerumine võib olla kutse taotlejale keeruline. Kutse andjal on taotlejale toe pakkumisel oluline roll, kus võtmesõnadeks on info esitamise selgus, isiklik lähenemine ning tagasisidestamine.
Loe edasi >

Veebileht kui kutse andja visiitkaart

Kutse andjad peavad tagama vajaliku info olemasolu oma kodulehel, kuid infost üksi ei piisa, kui seda on keeruline leida või raske tarbida. Mõttekoja kohtumisest sündinud õppematerjal aitab kutse andjatel ise lehe kasutajamugavust suurendada.
Loe edasi >

Kutse andmise protsessi optimeerimine – väljakutsed ja võimalused
Kutse andmine on sujuv ja ressursisäästlik, kui kutse andja on paika pannud täpse tööjaotuse, ette valmistatud korralikud dokumendipõhjad ning kui kutsestandardid on ajakohased, selgus kutse andjate mõttekoja arutelul.
Loe edasi >

Andmekaitse – nüansirikas teema, mis vajab hoolt ja tähelepanu

Mille kohta peab küsima taotlejalt nõusolekut, mis juhtudel piisab teavitamisest, kuidas isikuandmeid kaitsta, säilitada ja hävitada?
Loe edasi >

Dokumendihaldus – segadusest selguse suunas

Igapäevase dokumendihalduse lihtsustamiseks tasub investeerida aega ühekordsele süsteemsele korrastamisele.
Loe edasi >

Skip to content