Skip to content
Home » Mööblirestauraator sai uue kutsestandardi

Mööblirestauraator sai uue kutsestandardi

Kultuuri Kutsenõukogu kinnitas uue mööblirestauraator, tase 5 kutsestandardi, mis kehtib kuni 20. septembrini 2025.

Uus kutsestandard loodi lähtuvalt töömaailma vajadusest. See sisaldab spetsialiseerumisi põhisuundadele ning on mõeldud nii töömaailma kutse andmiseks kui ka kutseõppe jätkuõppe õppekavade aluseks.

Lisaks kinnitas kutsenõukogu uuendatud mööblirestauraator, tase 4 kutsestandardi, kus on muudetud nii struktuuri kui ka kompetentside sisu. Kutsestandardisse on lisandunud ka uus ettevõtluse kompetents.   

Skip to content