Skip to content
Home » Meisterjuuksuri kutsestandard läbis mitmed uuendused

Meisterjuuksuri kutsestandard läbis mitmed uuendused

Teeninduse kutsenõukogus kinnitas meisterjuuksur, tase 5 kutsestandardi uuendamise, selhulgas standardi nime muutmise.

Juuksur, tase 5 asemel on kutsestandardi nimeks nüüd meisterjuuksur, tase 5. Seda põhjusel, et see nimetus on kasutusel juuksurite seas, samuti nimetatakse nii viienda taseme juuksuri õppekava.

Sisulisest poolest saab välja tuua mitmed muudatused kompetentsides.

Kompetents nimetusega “Habemeajamine ja lõikamine“ on nüüd „Barbertehnikate kasutamine“.
Selle muudatuse põhjuseks on see, et viimase aastakümne jooksul on turule tulnud juuksuriteenust pakkuvad salongid, mida kutsutakse barbershoppideks. Erinevus ei ole ainult nimes, vaid ka pakutava teenuse iseloomus ning kasutatavates lõikuse ja habemehoolduse tehnikates.

Kutsestandardisse lisati kompetents „Stiili loomine“ ning jäeti välja kompetents „Klienditeenindus“, vastavad tegevusnäitajad sisalduvad üldoskustes ja kompetentsis „Juhtimine“.

Kompetents „Juhendamine ja juhtimine“ jagati kaheks: „Juhendamine“ ja „Juhtimine“.

Lisaks viidi kutsestandard uuele vormile, lisati tulevikuoskused ning ajakohastati kõigi tegevusnäitajate sõnastused ning lisati mõned uued.

Kutsestandard kehtib viis aastat.

Skip to content