Skip to content
Home » Meil käisid külalised päikselisest Gruusiast

Meil käisid külalised päikselisest Gruusiast


28. veebruaril olid Kutsekojas külas Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse  arendamise ja õppekavadega tegelevad juhtivad spetsialistid. Eesti kutsesüsteemi kohta olid nad eelnevalt kuulnud, et see on hästi toimiv ja teiste riikide poolt kõrgelt hinnatud. Nii et ootused olid kõrged.

Kutsekoja koordinaatorid Mare Johandi ja Maris Vaht olid ette valmistanud esitluse kutsesüsteemist. Kuna külalised olid teemast siiralt huvitatud ning neil oli hulganisti küsimusi, toimus kutsesüsteemi tutvustamine elava arutelu vormis. Üksikasjalikult sai tutvustatud ja koos läbi arutatud kutsenõukogude temaatika,  kutsestandardite koostamine ja kutse andmine. Väga huvitatud olid nad Kutsekoja koduleheküljest, koos uurisime kutseregistrist kutsenõukogusid ja kutsekomisjone, pidasime sõrmega järge, kuidas kutsestandard on vormistatud ja mida see sisaldab. Vastavalt külaliste soovile suhtlesime nii vene kui inglise keeles. 

Meie Gruusia külalised olid kindlad, et meilt saadud info ja praktilised näpunäited võetakse nende süsteemi arendamisel arvesse.

Gruusia kolleegid olid väga vaimustatud meie ruumidest ning tegid hulganisti pilte. Aga üks asi ei meeldinud neil kohe mitte –meie külm ja tuuline ilm. 26 külmakraadi oli neile selgelt liig mis liig.

Paratamatult vaatasime arutelu käigus oma asju ka külaliste pilgu läbi. Tõdesime, et kodulehel peaks olema rohkem infot inglise ja ka vene keeles.  Eks ikka selleks, et info Eesti kutsesüsteemi kohta oleks kättesaadav võimalikult paljudele huvilistele.

Kuna koos asjade arutamine andis meile ja meie külalistele lisaks uuele infole ja teadmistele ka tugeva positiivse emotsionaalse laengu, võime öelda, et oli tore kohtumine.       
Skip to content