Skip to content
Home » Logistika kutseala kutsete andjana jätkab Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG

Logistika kutseala kutsete andjana jätkab Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG

25. novembril Kutsekojas kogunenud Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu otsustas, et logistika kutsealal jätkab kutse andjana avaliku konkursi võitnud Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG.

„Tänane otsus Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu jätkamise kohta logistika kutseala kutse andjana näitab Eesti kutsesüsteemi stabiilsust,“ ütles kutsenõukogu esimees ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni esindaja Alar Lõhmus.

Edaspidi hakkab ühing andma välja järgmisi kutseid: laotöötaja, tase 4, laohoidja, tase 5, logistiku abi, tase 4, ostujuht, tase 6, tarneahelajuht, tase 7, veokorraldaja, tase 4, veokorraldaja, tase 5, ekspedeerija, tase 6 ning transpordikorraldusjuht, tase 7

Neist 6. ja 7. taseme kutsed eeldavad taotlejalt vastava valdkonna kõrghariduse olemasolu bakalaureuse või magistri tasemel, 4. ja 5. taseme kutse saamise eelduseks on vastava valdkonna kutseharidus.

Kutsenõukogu on Sihtasutus Kutsekoda juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas, tehes ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks ning kinnitades kutsestandardeid. Kutsenõukogu kinnitab  kutse andmise õiguse, kutse andmise korra ja tasu suuruse ning teostab järelevalvet.

Skip to content