Skip to content
Home » Kvalifikatsiooniraamistiku tasemekirjeldused

Kvalifikatsiooniraamistiku tasemekirjeldused

Kvalifikatsiooniraamistiku tase määratleb nõuded koolihariduse õpitulemustele ja kutsesüsteemi erinevatele tasemetele.

Tabelis on näha, millised teadmised ja oskused mis kvalifikatsioonitasemele vastavad.

  Teadmised

Eristatakse teoreetilisi teadmisi ja faktiteadmisi
Oskused

Eristatakse kognitiivseid oskusi (nt loogilise, intuitiivse ja loova mõtlemise kasutamine) ning praktilisi oskusi (nt käelised oskused, meetodite, materjalide, tööriistade ja vahendite kasutamine)
Vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatus
1. tase    Üldteadmised Põhioskused lihtsamate (töö)ülesannete täitmiseks Töötab või õpib otsesel juhendamisel piiritletud situatsioonis
2. tase   Põhilised tööalased või õppesuunaalased faktiteadmised   Põhilised kognitiivsed ja praktilised oskused vastava teabe kasutamiseks, et täita (töö)ülesandeid ning lahendada tavalisi probleeme, kasutades lihtsaid reegleid ja töövahendeid Töötab ja õpib juhendamisel, kuid mõningase iseseisvusega
3. tase   Teadmised tööalaste või õppesuunaalaste faktide, põhimõtete, protsesside ja üldiste mõistete kohta Kognitiivsed ja praktilised oskused (töö)ülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks, valides ja rakendades põhimeetodeid, töövahendeid, materjale ja teavet Vastutab töö- või õppeülesannete täitmise eest.
Kohandab probleemide lahendamisel enda käitumist vastavalt olukorrale
4. tase   Tööalased või õppesuunaalased laiaulatuslikud fakti- ja teooriate teadmised Tööalased või õppesuunaalased kognitiivsed ja praktilised oskused konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseks Juhib ise oma tööd ja õppimist vastavalt juhtnööridele situatsioonides, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis võivad muutuda. Juhendab kaaslaste tavatööd.
Võtab mõningase vastutuse töö ja õppetöö hindamise ning edendamise eest
5. tase   Tööalased või õppesuunaalased põhjalikud, spetsialiseeritud, faktilised ja teoreetilised teadmised ning teadlikkus oma teadmiste piiridest   Igakülgsed kognitiivsed ja praktilised oskused abstraktsetele küsimustele loovate lahenduste leidmiseks   Juhib ja juhendab töö- ja õppesituatsioone, kus võivad juhtuda ettearvamatud muutused.
Kontrollib ja arendab enda ja teiste tegevust
6. tase   Tööalased või õppesuunaalased süvateadmised, sh kriitiline arusaam teooriatest ja printsiipidest   Meisterlikkust ja novaatorlikkust demonstreerivad arenenud oskused konkreetsete tööalaste või õppesuunaalaste keeruliste ja ettearvamatute probleemide lahendamiseks Juhatab keerulisi tehnilisi või kutsealaseid tegevusi või projekte.
Võtab vastutuse otsuste langetamise eest ettearvamatutes töö- või õppesituatsioonides.
Vastutab üksikisikute ja rühmade kutsealase arendamise juhtimise eest  
7. tase   Väga spetsialiseeritud, osaliselt tööalaste või õppesuunaalaste teadmiste esirinnas olevad teadmised, millel rajaneb originaalne mõtlemine.
Kriitiline teadlikkus tööalastest või õppesuunaalastest ja eri valdkondade vahelistest probleemidest
Spetsialiseeritud probleemilahendamise oskused, mis on vajalikud teadus- ja/või innovatsioonitegevuses, selleks et luua uusi teadmisi ja protseduure ning siduda eri valdkondade teadmisi Juhib ja muudab töö- või õppesituatsioone, mis on keerukad, ettearvamatud ja nõuavad uut strateegilist käsitlust.
Võtab vastutuse kutseteadmistesse ja -tegevusse panuse andmise eest ja/või kontrollib meeskondade strateegilist tegutsemist
8. tase   Teadmised, mis on tööalaste või õppesuunaalaste ja valdkondadevaheliste teadmiste esirinnas Eriti arenenud ja spetsialiseeritud oskused ja tehnikad, kaasa arvatud süntees ja hindamine, mis on vajalikud kriitiliste küsimuste lahendamiseks teadus- ja/või innovatsioonitegevuses ning olemasolevate teadmiste või kutseoskuste täiendamiseks ja uuesti määratlemiseks Omab autoriteeti ja demonstreerib oma novaatorlikkust, iseseisvust, teadus- ja kutsealast meisterlikkust ning pidevat pühendumust uute ideede või protsesside arendamisel töö- või õppesituatsioonide, sh teadustöö, esirinnas
Skip to content