Skip to content
Home » Kutsetunnistuse number 100 000 sai Võrumaa harvesterioperaator

Kutsetunnistuse number 100 000 sai Võrumaa harvesterioperaator

Võrumaal elaval ja töötaval Aare Aasal on metsatöökogemust juba 21 aastat. Iseõppijana alustanud mees töötas algul väljavedajal, hiljem läks aga üle langetustraktorile ehk harvesterile. Luua Metsanduskooli õppima tuli ta tööandja, FIE Aare Kannik soovitusel. „Algul arvasin, et ega midagi eriti õppida polegi, töökogemust oli ikka aastaid. Aga koolis sai selgeks, et midagi juurde õppida on alati,“ rääkis Aasa. 

Metsandustöötajatele, sealhulgas harvesterioperaatorile on kutse andjaks Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) ning Luua Metsanduskool.

Alates aastast 2006 on liit välja andnud kokku 1822 kutsetunnistust, neist 284 harvesteri- ja forvarderioperaatoritele. Lisaks metsamasinate operaatorite kutsele omistab EMPL kutset saematerjalide tootjatele ja töötlejatele, arboristidele, raietöölistele, metsuritele ja metsandusspetsialistidele, kelle ametile on loodud kutsestandard. 

EMPLi üheks koostööpartneriks kutseeksamite läbiviimisel on Luua Metsanduskool. Kooli direktor Haana Zuba-Reinsalu ütles, et kutsetunnistuste ja kutsestandarditega on järjest rohkem kokkupuudet ka õppeasutustel. „Luua Metsanduskoolis on rakendunud uued õppekavad, nende lõpetajad vastavad juba täielikult kutsestandardile. Tööandjatele annab see kindluse, et kooli lõpetanul on olemas vajalikud kompetentsid, lõpetajale aga enesekindluse, et tema oskused ja teadmised vastavad tööturu nõuetele.“ 

Kutsestandardite koostamist ja kutsekesamite korraldamist koordineerib Eestis SA Kutsekoda. Selle juhatuse liige Tiia Randma rääkis, et Eestis on tuntav tööandjate huvi kutsetunnistustega töötajate vastu. „Esimesed kutsetunnistused anti välja Eesti Kaubandus-Tööstuskojas  aastal 1999 kinnisvarahindajatele. Esimesel korral anti välja kuus tunnistust.

Kuueteistkümne aastaga oleme jõudnud saja tuhande kutsetunnistuseni, kinnitatud on üle poole tuhande kutsestandardi pea sajale kutsealale.

Põhjus sellisele arengule on lihtne – kutsetunnistusega töötaja puhul saab ettevõtja olla kindel, et see töötaja tunneb oma tööd, tema oskused on tõestatud.“ 

Eestis hakati kutsesüsteemi välja töötama juba 1997. aastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel.  SA Kutsekoda on loodud 2001.aastal. Asutajad on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Sotsiaalministeerium, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ning Eesti Ametiühingute Keskliit. 

       

Pildil 100 000 kutsetunnistuse saaja Aare Aasa.  Kutsetunnistuse annab üle Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Ott Otsmann. Pildid tegi Luua Metsanduskool.

 

Lisainfo:
Tiia Randma
Juhatuse liige
OSKA programmi juht
SA Kutsekoda
Tel: +372 679 1705
tiia.randma@kutsekoda.ee

Pille Meier
Teemajuht
Tööstus- ja haridusvaldkond
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Tel: +372 509 3056
pille.meier@empl.ee

Haana Zuba-Reinsalu
Direktor
Luua Metsanduskool
Tel: +372 511 5399
haana@luua.ee

  

Skip to content