Skip to content
Home » Kutsesüsteemi uudiskiri nr 1 / 2010

Kutsesüsteemi uudiskiri nr 1 / 2010

Esimesest uudiskirjast leiate kutsete üldised kirjeldused Eesti kvalifikatsiooniraamistikus, kokkuvõtte selle aasta esimesel poolel kutse andjate hulgas läbiviidud küsitlusest ning kutse andja meelespea, mis on abiks kutse andmise alase teavitustöö läbiviimiseks ning kodulehekülgedele vastavasisulise info uuendamiseks.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku kutsete üldised kirjeldused

Vastavalt 1. septembril 2008 jõustunud kutseseadusele on Eesti kvalifikatsioonraamistikus (EKR) 8 taset. Kutseseaduse lisas esitatud tasemete kirjeldused onkutsetele adekvaatse taseme määramiseks liiga üldised, millega seoses koostas Kutsekoja juures olev töörühm laiendatud ja täiendatud kutsete üldised kirjeldused. Palume teil tasemekirjeldustega tutvuda ning ootame ka teie tagasisidet.

Eesti kvalifikatsiooniraamistiku kutsete üldiste kirjelduste ja selgitustega saate tutvuda siin.

Kutse andja meelespea  – abiks Eesti kutsesüsteemi ühtse kuvandi loomisel

Kutsesüsteemi paremaks tutvustamiseks oma kutsealal on koostatud juhendid, mis toovad välja Kutsekoja kommunikatsioonistrateegiast tulenevad sõnumid erinevatele sihtrühmadele, soovitused meediakanalite kasutamiseks ning edulugude kajastamiseks. Juhendid on mõeldud kasutamiseks kutsesüsteemist rääkides või kirjutades, soovitused on abiks ühtse kuvandi loomisel Eesti kutsesüsteemist.

Juhenditega saab tutvuda Kutsekoja kodulehel.

Kutse andjate kodulehtedel esitatud teabe korrastamine

Kutse andjate kodulehed on üldjuhul inimestele esmaseks infokanaliks, kust kutsesüsteemi ja kutsetunnistuste kohta teavet otsima hakatakse. Tulenevalt sellest peame eriti oluliseks, et seal esitatud informatsioon oleks korrektne ja ajakohane. Pakume omalt poolt välja soovitusliku kutse andja kodulehe ülesehituse ning ühtse kutsesüsteemi tutvustava teksti.

Palume kõigil kutse andjatel 2010. a jooksul korrastada oma kodulehtedel kutse andmisega seotud informatsioon vastavalt juhendile. 

Juhendiga „Kutse andmise info edastamine kutse andja kodulehel” saate tutvuda siin.

Kutse andjate ja kutsenõukogude liikmete seas läbiviidud  infoliikumise küsitluse kokkuvõte

Kutsekoda viis jaanuaris 2010. a kutsenõukogu liikmete ja teiste koostööpartnerite hulgas läbi küsitluse, mille eesmärgiks on saada hinnang meievahelisele infoliikumisele ning häid ettepanekuid selle parendamiseks. Soovisime teada, kas meie koostööpartnerid on Kutsekoja tegevusest ning kutsesüsteemi muudatustest piisavalt informeeritud; mille osas oleks vaja rohkem teavet ning milliseid infokanaleid eelistatakse.

Küsitluse tulemustega saate tutvuda siin.

Kutse andmisega seotud tegevuste kaardistamise uuringu kokkuvõte

Kutsekoda küsitles selle aasta aprillis ja mais kutse andjaid, et  koguda teavet praeguse kutse andmise praktika kohta.

Uuringu kokkuvõtte leiate siit.


Kindlasti lugege ka Kutsekoja uudiseid.

Skip to content