Skip to content
Home » Kutseregister liitub andmejälgijaga

Kutseregister liitub andmejälgijaga

Kutsetunnistuse omanikul on edaspidi võimalik kodanikuportaali kaudu saada infot selle kohta, kes on tema kutsetunnistuste andmeid küsinud.

Kutseregister on lähinädalatel liitumas andmejälgijaga, mis tähendab seda, et kodanikuportaalis eesti.ee on kutsetunnistuse omanikul edaspidi võimalik teada saada, kes, millal ja mis põhjusel on tema tunnistuste andmeid pärinud. Riigi Infosüsteemide Ameti loodud teenuse eesmärk on pakkuda kodanikule selget ülevaadet tema andmetega sooritatud toimingutest.

Kutseregistri juhataja Anu Mälgand selgitas, et andmeid isiku kutsetunnistuse kohta vajavad näiteks kohalikud omavalitsused, Haridus- ja Teadusministeerium, majandustegevuse register jne (vt Isikuandmete kasutamine – Kutseregister). Need institutsioonid on kutseregistri turvalise andmevahetusteenuse kasutajad. Mälgand selgitas, et kehtiv kutsetunnistus võib olla eelduseks näiteks mõnel kutsealal töötamiseks (teatud insenerialad, päästeteenistusega seotud ametialad jne) või  kohaliku omavalitsuse toetuste saamisel (nt kultuuri valdkonna kutsed), mistõttu on tarvis kutseregistrist isiku andmeid pärida.

Selleks, et andmejälgijas kajastuks kutsetunnistuste andmete väljastamine korrektselt, on Kutsekoda saatnud kutseregistri andmevahetuse koostööleppe osapooltele juhised päringu väljade selgelt ja kasutajale arusaadavalt täitmiseks. Täiendavate küsimuste korral võib pöörduda: kutseregister@kutseregister.ee.

Kutseregistri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium ning volitatud töötleja SA Kutsekoda.

Skip to content