Skip to content
Home » Kutsenõukogude Jüripäeva vastuvõtt

Kutsenõukogude Jüripäeva vastuvõtt

Jüripäeval, 23. aprillil korraldas Kutsekoda kutsenõukogude liikmetele vastuvõtu Tallinna Teeninduskoolis. Kuna see oli teine kord kokku tulla just Jüripäeval, saame rääkida uue tava kujunemisest. Jüripäev on igati sobilik, kuna see tähistab uue perioodi algust, kõige halva eemale ajamist ( huntide tõrjumist) ning kooskäimist.

Sel aastal saab kutsesüsteem 15 aastaseks. Aastatel 1998 – 2004 on moodustatud 18 kutsenõukogu, tänasel päeval tegutseb neist 16.

Kutsesüsteemi arengust ja kutsenõukogude tegevusest kõneles Kutsekoja juhatuse liige Maaja-Katrin Kerem. Ta tänas kõiki tubli töö eest ning kiitis nende kannatlikkust ja mõistlikku meelt uuenduste ja muudatustega rinda pistmisel. Kutsekoja nimel avaldas ta tunnustust „elukestvatele“ koostööpartneritele, kes on olnud kutsenõukogu liikmeks alates vastava kutsenõukogu moodustamisest ning on oma aktiivse tegevusega kaasa aidanud kutsesüsteemi rakendamisele ja arendamisele. Soojad tänusõnad ja kingituse said 48 pikaaegset kutsenõukogude liiget.

Tunnustuse saanute nimel kõnelesid 1998.aastal moodustatud Äriteeninduse ja Muu Äriteeninduse Kutsenõukogu liige Sirje Orvet (kõne on leitav siit) ning samal aastal moodustatud Teeninduse Kutsenõukogu esimees Toomas Undusk.

Muusikalist elamust pakkus Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli löökpilliansambel koosseisus Madis Katkosilt, Ivo Lain ja Kaspar Ernesaks.

Maitsvate suupistetega kostitasid külalisi Tallinna Teeninduskooli õpilased.

Suur tänu kõigile, kes Jüripäeva meiega veetsid ning meie olemise igati meeldivaks muutsid.Maaja-Katrin Kerem kõnet pidamas

"Elukestvate" kutsenõukogu liikmete tunnustamine

Sirje Orvet kõnet pidamas

Toomas Undusk kõnet pidamas

Pidulised

Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli löökpilliansambel

Skip to content