Skip to content
Home » Kutsenõukogud kinnitasid 26 kutsegrupi kutsestandardid

Kutsenõukogud kinnitasid 26 kutsegrupi kutsestandardid

Detsembriga sai läbi sügisene kutsenõukogude periood, kus kinnitati ajakohastatud kutsestandardid ning töörühmad järgmisel aastal aeguvate standardite uuendamiseks.

Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu koosolek. Vasakult: Kutsekoja koordinaator Pilvi Lääne, kutsenõukogu esimees Andre Lilleleht ja kutsenõukogu liige Kadi Rebassoo.

Kutsesüsteemi suunajuhi Maris Saarsalu sõnul oli Kutsekoja koordinaatorite soov viia seekordsed kutsenõukogu koosolekud läbi n-ö uue hingamisega, ärgitades varasemast rohkem arutelu, et koosolek ei jääks vaid eelnevate kokkulepete ja dokumentide kinnitamise tasandile. Reeglina see ka õnnestus.

Üsna kõrge oli seekord kutsenõukogude liikmete osalusprotsent – 75. Esile tõstis Saarsalu tehnika, tootmise ja töötlemise kutsenõukogu, kus liikmete osalus oli lausa 100%, ning teeninduse ja sotsiaalhoolekande kutsenõukogusid, kus mõlemas oli osalus enam kui 90%. “Kutsenõukogude liikmed olid kinnitamiseks esitatud materjalide kohta küsimuste esitamisel aktiivsed ja aruteludes konstruktiivsed,” ütles Saarsalu. Näiteks rääkisid tervishoiu kutsenõukogu liikmed aktiivselt kaasa uute standardite loomise vajalikkuse teemal ja esitasid juba ette kutsestandardeid koostama hakkavatele töörühmadele häid mõtteid analüüsimiseks; infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni kutsenõukogus toimus arutelu IKT oskusprofiilide raamistiku arenduse üle. Seda, et kutsenõukogu vaatab esitatud materjalid üle kriitilise pilguga, näitas see, et kahele töörühmale saadeti kinnitamiseks esitatud kutsestandardid koos parendamise ettepanekutega tagasi.

Kokku toimus sügisperioodil 14 kutsenõukogu koosolekut. Kinnitati 22 kutsegruppi kuuluvad 52  kutsestandardit, anti õigused 14 kutse andjale, kinnitati 29 kutse andmise korda ja 49 kutsegrupi kutsestandardi uuendamise töörühma, anti heakskiit 3 uue kutsestandardi välja töötamiseks. Uute standarditena töötatakse välja flebotomisti, juhtimiskonsultandi ja tegevusterapeudi kutsestandardid. Lisaks kinnitati kutse andmise tasu mitmele kutsele ja ka üks Kutsekoja moodustatud kutsekomisjon, seda muusika erialadele.

Järgmise suure tööna seisabki Kutsekoja koordinaatoritel taas ees koos kutsestandardi töörühmadega uute kutsestandardite koostamine ja olemasolevate uuendamine. Kavas on ligi 100 kutsestandardi uuendamine. Uuendatud kutsestandardite eelnõud avaldatakse enne kutsenõukogudes kinnitamist Kutsekoja lehel, et koguda arvamusi laiemalt kasutajaskonnalt.

Viimati kinnitatud kutsestandarditega saab tutvuda SIIN.

Loe lisaks:

Geodeesiainsenerid said 8. taseme kutsestandardi

Plastitöötluse seadistaja kutsestandard põhineb nüüd survevalu tehnoloogial

Skip to content