Skip to content
Home » Kutsenõukogu uuendas bürootöötajate kutsestandardeid

Kutsenõukogu uuendas bürootöötajate kutsestandardeid

Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu kinnitas kaheksa uuendatud kutsestandardit, mis kõik läbisid mitmeid sisulisi muudatusi ja täiendusi: bürooassistent, tase 4; sekretär, tase 5; juhiabi, tase 6; raamatupidaja, tase 5; vanemraamatupidaja, tase 6; juhtivraamatupidaja, tase 7; ärikorralduse spetsialist, tase 5 ning väikeettevõtja, tase 5.

Ühel juhul muutus ka kutsestandardi nimetus. Bürootöötaja, tase 4 asemel on nüüd bürooassistent, tase 4 kutsestandard, sest tööturul kasutatakse pigem nimetust „assistent“ kui „töötaja“ ning see on artaktiivsem ka õppesse tulijate jaoks.

Muudatused

Bürooassistent, tase 4 (endine bürootöötaja, tase 4)

  • Kutsestandardi struktuuri on muudetud ning seeläbi on tekkinud loogiline seos ka sekretäri ja juhiabi kutsetega.
  • Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud. Palju sisulisi muudatusi.

Sekretär, tase 5

  • Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine on kirjeldatud ühe tervikliku kompetentsina, sest sisuliselt ei ole nende vahele võimalik enam piiri tõmmata.
  • Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud. Palju sisulisi muudatusi.

Juhiabi, tase 6

  • Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine on kirjeldatud ühe tervikliku kompetentsina, sest sisuliselt ei ole nende vahele võimalik enam piiri tõmmata.
  • Lisatud on ka hangete korraldamise kompetents, mille järgi on tööturul aina suurem nõudlus.
  • Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud.

Väikeettevõtja, tase 5

  • Tootearendust ja eksporditegevuste arendamist ei ole enam kirjeldatud eraldi kompetentsidena, vaid teiste kompetentside osana.
  • Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud. Väga palju sisulisi muudatusi.

Raamatupidaja, vanemraamatupidaja ning juhtivraamatupidaja

  • Kutsestandardites sõnastati ümber mitme kompetentsi tegevusnäitajad ning lisati uusi.

Kõik nimetatud kutsestandardid kehtivad viis aastat ehk 4. maini 2027, misjärel vaadatakse need taas üle.

Skip to content