Skip to content
Home » Kutsenõukogu kinnitas isolatsiooniplekksepa kutsestandardi

Kutsenõukogu kinnitas isolatsiooniplekksepa kutsestandardi

Arhitektuuri, geomaatika, ehituse ja kinnisvara kutsenõukogu kinnitas isolatsiooniplekksepa neljanda taseme kutsestandardi. Tegemist on uue kutsestandardiga.

Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu selgitas, et ettepaneku standard koostada esitas Eesti Isolatsiooniettevõtete Liit ja standardi koostamisega alustati pea aasta tagasi. Kutsestandardi loomise eesmärk oli eelkõige see, et isolatsioonipleksepa kutse jõuaks kutseõpesse ja õppe aluseks oleks kutsestandard.

Isolatsiooniplekksepp, tase 4 on spetsialist, kelle töö eesmärk on tehniliste paigaldiste (torustikud, mahutid, katlad, elektrifiltrid, soojusvahetid jm seadmed) termiline isoleerimine. Selleks peab ta mõistma isolatsiooni eesmärki ja isolatsiooni kui terviku toimimist. Termilisel isoleerimisel teeb ta nii isolatsiooni- kui plekitöid, sh paigaldab tugi- ja kandekonstruktsiooni ning isolatsioonimaterjali, valmistab plekkdetaile ja paigaldab plekkkatte. Plekkdetailide erikujulised detailid valmistab vajadusel käsitööna.

Loe lähemalt

Isolatsiooniplekksepp, tase 4 kutsestandard

Skip to content