Skip to content
Home » Kutsekoja nädala ülevaade

Kutsekoja nädala ülevaade


Kutsestandardi töörühma koosolekud:

Kuulmisnõustaja

Sotsiaaltöötaja

Spaateenindaja

Turismikorraldaja

Raudteeinsener


Lisaks toimub Kahjuritõrjuja hindamisstandardi töörühma koosolek, Kutsenõukogu Esimeeste Kogu ja Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu koosolek
Skip to content